Agenda

2025

Dinsdag 8 april 

Vrouwen van Nu Zuidwolde.

Woensdag 19 meert 

De Schakel, bij de Ontmoetingskerk te Zuidwolde.

Donderdag 16 jannewari

Katholieke Vrouwenvereniging Hoogeveen.

Woensdag 15 jannewari 

Neijaorsbijeenkomst Hervormde Vrouwengroep in Zuidwolde.

2024

Donderdag 21 november

Vrouwen van Nu Drenthe.

Dinsdag 19 november 

Ouderenbond Schoonebeek.

Zundag 10 november

In Noord-Slien (bij zaal Wielens) vertel ik een aantal van mien mooiste verhalen. Tiedens Taal an Taofel.

Donderdag 26 september 

Café Zwaneveld in Norg.

Zaoterdag 6 juli

Festival ZomerGoed in Linde.

25 mei 

Kunstwark in ’t Park.

11 mei

Uuteneudigd bij een femiliedag in de Molenhoeve te Echten, in besleuten kring. Onder een strakblauwe locht kunden de anwezigen hielemaolt lös gaon op de interferentie quiz.

2 mei

Optreden in ’t Allee in Hollandscheveld.

22 april

Naor de bibliotheek umme ’t gedicht Winterkoning veur te dragen tiedens de opening van de Stekjesbieb.

20 april

’s Middags naor de Theaterschuur in Linde, mit een verhaal aover de Baos & Ikke op Curaçao.

’s Aovends was ik de Mystery Guest tiedens de feestaovend van de Schorremorries. Gedicht aover mien moe veurelezen, die jaoren bij dit koor ezungen hef.

18 april

Vrouwen van Nu in Uffelte.

28 februari 

Vrouwen van Nu in Dwingeloo.

8 februari 

Brasserie de Lekkernij an ’t Hogeveine, signeersessie.

7 februari 

NNCZ, locatie de Vecht.

3 februari

PopPodium: Workshop Songwriting m.m.v. Stichting Reur en Lars  Koehoorn.

20 jannewari

Mit de leden van de schriefgroep naor RTV Drenthe: in de uutzending Hemmeltied.

2023

19 december 

In een bomvol Sterrenlicht in Woonzorgcentrum NNCZ Krakeel was de prissentatie van mien neiste boek ‘De Baos & Ikke II’. ’t Was een aovend umme nooit te vergeten.

De Baos himzölf deud ’t openingswoord, waorna Roelof Koopman van Koopman op Pad mij mien hemp van ’t lief vreug. Nao dit verbale spektakel vertöl ik nog ’t ien en aander aover de totstandkoming van dit neie boek. Vervolgens aoverhandigde ik ’t allereerste exemplaar an mien lieve schoonzussie Charlotta (postuum bestemd veur mien dappere breur Jan).

Annemiek Drenth & Erwin meuken dizze aovend nog meer onvergetelijk. Zij zungen en speulden de sterren van de hemel. Ok mien Drèentse vertaling ‘Sterrenacht’ was veur ’t eerst En Publique te heuren. ’t Was een aovend mit een lach en een traone, waorbij ontroering en dankbaarheid aoverheersten!

25 oktober (annuleerd i.v.m. privé-umstandigheden)

Multifunctioneel Centrum de Magneet.

20 oktober

’t Knooppunt, Hogeveine. In besleuten kring.

8 oktober

In Noord-Sleen was Taal an Taofel. Ik muche daor een aantal van mien mooiste gedichten veurdragen. Ok mien neisten: Hemmeltied, Roddeltantes, Oftakeling en nog veule meer. Natuurlijk kun de lach niet ontbreken.

27 september

Umme 13:45 ure kuj mij bij Boekhandel Riemer Barth in Möppelt heuren en zien tiedens de 1000 Dichters marathon.

12 september

In ’t Anker in Hollandscheveld organiseerde Stichting Ouderen een gezellige middag. De All-Timers zorgden veur de muzikale noot en tussendeur dreug ik veur, uut eigen wark. Vanzölf. Heb veur ’t eerst ‘Een beetie verliefd’ veuredragen. Waorbij alle mannen postzegels bint en vrouwen ’t starke geslacht!

7 september

Samen mit de Parkheemster Wichter was’k te gast op Elim: in de Open Deur he’k een aantal van mien mooiste gedichten en verhalen veuredragen. Op dizze snikhiete, mar super gezellige middag kwaamp de polonaise ok nog veurbij. En de koppies lös in de kaste ok!

2 september

Bij de Tamboer an ’t Ogeveine was U!tdagenD Hoogeveen. Onder de dikke boom bij ’t Museumlaantie he’k de gasten verrast mit ’t vertellen van een persoonlijk gedicht veur wie dat wol en hebt ter hiel biezundere ontmoetings plaatsevunden. Natuurlijk alles in ’t Drèents.

15 juli

Op de Zomerfair in Linde he’k een paar verhalen en gedichten veuredragen.

3 juni

Kunstwark in ’t Park.

6 mei 

Buurtvereniging Tuindorp Zuid, gezellige aovend veur de vrijwilligers.

22 april

Ik stund mit een kraampie in ’t Tonckenshuys in Zuidwolde, tiedens de Fancy Fair.

20 april

’s Middags wa’k in Nei-Balinge, veur een veurdracht in besleuten kring.

19 april 

Veurdracht in de Hoofdstraatkerk, H. Bavinckhuis.

1 april

In de Tamboer an ’t Hogeveine was ’t ienakter ‘Kört&Goed’. Ik heb daor een paar ‘De Baos & Ikke’ verhalen verteld.

18 maart 

Opetreden in Grolloo, veur de ‘Vrienden van RTV Drenthe’. Was een merakels mooie middag!

20 februari 

Naor Nei Moscou: Vrouwen van Nu.

2022

29 december

Bij ’t NNCZ locatie de Kaap wa’k dit jaor al een keer eerder. De meinsen vunden ’t zo mooi da’k nog een keertie komen much. En dat vun’k zölf ok barre mooi. Wij hebt ter weer een gezellige middag van emaakt.

25 november

Winkeliersvereniging Hollandscheveld organiseerde een Moonlightshopping vanuut ’t Hart. Ik stund daor ok mit een kraampie mit boeken, kaorten en tegels.

19 november

’t Huus van de Taol bestiet 15 jaor. Ik heb veuredragen bij Loketpoëzie.

29 september

Van 14:30 – 16:00 uur is ter weer volop elachen. Dit keer bij het NNCZ, locatie Wolfsbos. Mit herkenbare gedichten en hilarische verhalen neum ik de mèensen mit terogge naor ’t verleden en ’t heden.

22 augustus

In de feestweke in Hollandscheveld was ik ‘De artiest’ die de Olderenaovend verzorgen much. Mit 85 belangstellenden zaten ’t restaurant en de gang tjok vol. Mien gedichten aover ’t Karkhofdieke, de Bullebak en de roddelburen én mien verhaal aover ’t hokkie bij de iesbane van VIOS brachten de mèensen terogge naor een gedeeld verleden. Mien verhalen aover de Baos & Ikke deuden de rest. De tied vleug veurbij.

Van 19:30 – 21:30 uur ien en al gezelligheid.

17 augustus

Heb een ‘Tuunpraot’ aovend ehölden in oonze eigen tune. ’t was veur iederiene een aovend vol herkenning en herinnerings, waorbij de lachspieren weer flink etraind bint. Ok höld ik samen mit de Baos een verlotting, waorbij ik een paar boeken, wèenskaorten en vlaggen vurtegeven hebbe. ’t Was meer dan geslaagd!

 

 

28 juli

’s Middags naor de NNCZ, locatie Krakeel ewest. Van 14:30 – 16:00 uur in een grote kringe een aantal van mien verhalen en gedichten veuredragen. Mit een paar bekenden uut vroggertied was ’t een feest van herkenning. Op verzuuk ‘De koppies lös in de kaste’ en ‘Mit de tandem naor Marokko’ verteld.

20 juli

Bij RTV Drenthe Judith en David meugen hölpen in de studio in Assen n.a.v. een oproep wat oen grootste wens was: Bij een Tientje of Tombola he’k een slinger an de Tombola egeven, de plaat en zien verhaal anedragen (Mooi Wark mit Doodse Stilte) en een gedicht veurelezen. Was een barre mooie ervaring!

10 juni

’s Aovends zat ik een uurtie bij een gezellige groep in de Westerkim an taofel umme verhalen en gedichten te vertellen. Olde woorden en gebruken kwamen ok nog spontaan langes.

2 juni

NNCZ, locatie de Vecht: Tiedens de koffiemorgen he’k een aantal van mien gedichten en verhalen veurelezen. Der wördde veule elachen en ok wörd mien haor nog even hersteld deur ien van de dames. ‘Oen haor zet ter van veuren mooi uut, mar van achtern niet zo. Za’k dat even in orde maken?’ Ge-wel-dig. Ok wördde ik deur ien van de bewoners uuteneudigd umme mit naor heur kamer te gaon, veur een rondleiding. Zooo mooi!

30 mei

Afdeling PG in de Westerkim.

25 mei

Stichting Ouderenwerk Hoogeveen.

18 mei

Reumavereniging ’t Ogeveine.

13 mei

In Kraggenburg he’k ’t huwelijk van Jeroen en Janine voltrökken dat veur de wet al voltrökken was (in Coronatied). Als OABS (Ongewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) van de gemeente Noordoostpolder much ik de ceremonie nog een keer aoverdoen. Was barre mooi om te doen!

22 april

Ladies Night in Hollandscheveld: mit een kraampie mit boeken, leistenen en wèenskaarten.

21 april

Woonzorgcentrum NNCZ, locatie de Kaap.

13 april

100-jarig jubileum Uitvaartvereniging Hollandscheveld.

12 april

Vrouwen van deze Tijd in Noordscheschut.

16 meert

Vrouwen van Nu an ’t Ogeveine.

 9 meert

Vrouwen van Nu in Ommen.

16 februari

Vrouwen van Nu in Echten.

14 februari

Bij RTV Drenthe een gedicht voorgedragen met betrekking tot Valentijnsdag

2021

21 november

Bij Taal an Taofel in Noord-Sleen lees ik een aantal van mien gedichten veur.

26 oktober 

Aovendvullend programma bij een Historische Vereniging in Noord-Sleen

12 oktober

Veurdragen van gedichten/verhalen tiedens een Oldernmiddag in ’t Anker in Hollandscheveld.

 

2 oktober

Namens Taalpodium Emmen lees ik gedichten en korte verhalen veur. In de bibliotheek an ’t Noorderplein. Tussen `14:00 – 16:30 uur.

16 september

Gastspreken bij de Vrouwenvereniging in Hooghalen.

4 september

Bij Kunstwark in ’t Park zit ik bij een kraampie mit mien boeken en kaorties

5 augustus

Interview deur Jan Harbers, veur de Zinnig

22  juni

Op een besleuten ofdeling draag ik veur uut mien beide boeken en wij ziet wel wat der wieder gebeurt.

@Verzorgingstehuis Schiphorst Meppel

19 februari 

Van de weke he’k een dagboek bij ehölden veur de Hoogeveensche Courant. Daorin ku’j lezen wa’k zoal doere deur de weke.

2020

22 oktober 

In de burgerzaal van ’t Gemientehuus an ’t Ogeveine hebt de veier neie wetholders een korte cursus Drents van mij ehad. Efilmd deur Koopman op Pad TV.

        Jan Zwiers

Janita Tabak

14 september 

RTV Drenthe is bij mij thuus ewest veur opnames van een radioprogramma. Aover ‘De Baos & Ikke’

 13 september 

In besleuten kring he’k mien neiste boek ‘De Baos & Ikke’ prissenteerd. Martin Schonewille kreeg ’t eerste exemplaar en was daor, naost dat e barre bliede was natuurlijk, hiel arg deur verrast.

4 juli 

Op bezuuk bij ‘Met Koopman op pad’ Daorin vertöl ik aover mien neiste boek ‘De Baos & Ikke’ die half september uutkomp. Mar der was nog veule meer te bespreken … opgruien tussen de maden bijveurbeeld, Ogeveiner van ‘t jaor en waorumme zat der een deegroller in mien tasse?

13 april : Gedicht veurdragen op de zender DNO- Veurbij de Tied

6 april : Gedicht veurdragen op de zender DNO – Droomwereld

15 maart (annuleerd)

Uuteneudigd in de bibliotheek in Almelo. Veur de priesuitreiking van de Willem Wilmink dichtwedstried. Mitedaone mit ’t gedicht ‘Buitenbeentje’.

Zit in de top-10.

Update: Bin op de 7e plekke belaand!!

18 februari 

Aovendvullend programma bij een gezellige dames club in Nieuw Balinge.

21 januari 

Tijdens een bijeenkomst over ‘Breinomgevingsmethodiek’ draag ik het gedicht voor ‘Voor mijn Vader’.

Van 14.00 – 16.00 uur.

5 januari 

Te gast in de studio bij RTV1 voor het programma:  ‘Plat op Eén’.

2019

21 november

Samen mit mien keurnoten veuredragen op een besleuten groep in de Beatrix in Hollandscheveld. Niet hielemaolt toevallig: op de groep van mien va!

9 november

Verhalen veurelezen over ‘de Baos en ikke’ tiedens een Taolschulte- en keurnoten morgen in Beilen.

  • Klebiender van een taofel
  • Vrijheid blijheid: oftewel mit de koppies lös in de kaste

20 oktober

Taal an Taofel in Dwingeloo. Veurdragen van gedichten van:

11.10 – 11.25 uur / 13.15 – 13.30 uur.

15 oktober

Optreden bij de dames van Alteveer /  Kerkenveld. Beslèuten groep.

20 september

Tiedens Strunen in ’t 2 Duuster gedichten veuredragen in Ollaanseveld.

25 augustus

Liefair in Lieveren:

Op een subtropische zundag he’k as Drent in de Tent veuredragen in ’t hoge Noorden. Zittend op een pakkie stro kunden de luusteraars eempies bijkomen van de hitte.

30 mei (Hemelvaortsdag), Wies met Drents Markt 

Op Hemelvaortsdag in Dwingeloo tiedens de keramiekmarkt. Veurelezen van 15.15 – 15.30 uur en van 16.00 – 16.15 uur op ’t podium op de kleine brink.

25 mei

Tiedens Kunstwark in het Park bij het Jannes van der Sleedenhuus, locatie Wolfsbos in ’t Ogeveine samen mit Henny Bouwman (uut Nörg) in een kraampie mit oonze Drèentse vertelsels. En natuurlijk oonze boekies en ansichtkaorties.

21 mei

Veurdragen in het Jannes van der Sleedenhuus, locatie de Kaap.

19 mei 

Gedicht ‘stormachtige herinnering’ live veuredragen en interviewd bij Dialect Direct.

16 mei

Live aanwezig bij Radio Hoogeveen.

10 mei

Anwezig mit een kraampie bij Monré Woondecoratie met mien boekies en ansichtkaorties.

 23 april

Live interview op RTV Drenthe. Bij ‘Met Judith door de middag’

19 april

Ik hebbe mien gedicht ‘Voor mijn vader’ veuredragen in ’t Kunstencentrum K38 in Roden. Dit gedicht is deur een vakjury uutekeuzen en uuteindelijk viefdes eworden. Heb hum mitekregen op een grote poster.

13 april

Deur middel van een old Drèents gebruuk bin’k installeerd tot taolschulte van de gemiente Ogeveine in het Huus van de Taol. Iets met een stokkie (bongel) of zo …

21 meert

Tiedens de Drentemiddag in de bibliotheek in ’t Ogeveine he’k een paar gedichten veuredragen uut mien bundel Zwanekiend.

22 jannewari

Vrouwen van deze Tijd in zaal Troost in Noordscheschut. Besleuten vergadering mit mij as toegevoegde act.

6 jannewari

Veier leden stopten mit hun bestuurswark bij S.V. HODO. Mij völ de eer te beurte umme een gedicht veur al dizze mannen te maken en veur te dragen.

2018

14 december

Ik bin nomineerd veur het Dagblad van het Noorden streektaalpries.  Gun ie mij die pries, hol dan de website van DVHN in de gaten umme te stemmen. Op 14 april wordt de winnaar bekend emaakt!

Ik bin niet bij de leste drei. Mar bin toch trots op mien boekie!

6 december 

Op biezunder verzeuk he’k veuredragen in Woon-zorgcentrum het Jannes, veur bewoners en medewerkers.

20 november

Uutreiking ‘eerste’ exemplaar van de verhalenbundel KOLD! mit daorin een winters verhaal van mij.

7 november

Mien dichtbundel Zwanekiend lig in de bibliotheek in ’t Ogeveine. Hij is te vienden bij de dichtbundels in het midden, bij de Drentse boeken.

1 november

Begunt as columniste veur Regionieuws Hoogeveen. Um de weke op donderdag  kuj een Drèents verhaal van mij lezen aover de Baos en ikke.

23 oktober

Veuredragen in Weidesteyn op de geslèuten afdeling.

16 september

Brummelfestival in Rune.

Vanof zaoterdag 15 september:

Mien bundel is te koop!!  (zie pagina: boek).

Op vrijdag 14 september he’k mien eerste gedichtenbundel genaamd Zwanekiend prissenteert. Op mien verjaordag!

Op vrijdag 7 september he’k korte Drentse verhalen veuredragen in de HODO kantine in Hollandscheveld tiedens de Ladies Night.